class=mel1>DoMjscowość>


class=meg1 colspan=2>Pozostałe(2ellnz i usz<
< Powrót  
AGA Ośrodek Rekreacyjny
w miejscowości: Gąski
tel.: (094) 31-65-582, fax. 31-65-745
email: osrodekaga@wp.pl
www: www.osrodek-aga.pl
 WCZASY ODCHUDZAJĄCE nad Bałtykiem ? Ośrodek AGA to pokoje z widokiem na morze. Od plaży dzieli nas zaledwie 20 metrów !! Serdecznie zapraszamy..

Położenie
Do Bałtyku jest:zaledwie 20 jest
Do jeziora:Jamno jest 9 km
Do rzeki:Czerwona Rzeczka
jest 8 km
Do miasta powiatowego:Koszalin jest 25 km
Do miasta wojewódzkiego:Szczecin jest 140 km
Do regionalnego, znanego ośrodka turystycznego:Kołobrzeg, z 25 m
Do przejścia granicznego w miejscowości:Kołbaskowo jest Niemcami m 150 km
Do najbliższych osiedli (miejskich, wiejskich):w Gąskach jest 100 m
Do drogi kraj rss=cl1>o:w Gąskach jest 10 km
Atkówe, misy ięgu ace=2w !td>
3ąskiN,50 o 52' ');' E
Atkówe, misy ięgu jednodniss=clwye
3ąemcwątpliwnoatkówe,ąust 10szlakurystycznegy (rowowoZarzżemw d_le
Atkówe, misy ięgu jednodniss=clwye
3ąrłowo
Atkówe, misyeacedliwyżyejsa
Nzamy kunia
Atkówe, misyeacedliwyphnno
Nmcwątpliwnoatkówe,ąuA krzi 10stj pożenie
PoOektu op>
>za03 6 /TD>
DoW buwow Ta/op>
DoZ poejsrzchczaogóegojbiektu i,egnrenz oli y./amtguowią/b>>za va%/TD>
DoPiec y.ówotel, .opch mue.oan jest 1/b>>za2 /TD>
DoPiec y.ówoz ogewncl(djme ke.pg=0ss=)czi 1/b>>za25 /TD>
DoGci wczasowe, jośrektu mieaksymneg z)arzżeeywwojąć/b>>za0pxsieób/TD>
DoGci wcz buwo>za8xsieób/TD>
DoGci wcz djmeh krae.pg=0ss jeieaksymneg z)ar zia amię/b>>za8xs/TD>
DoBuwo>za2 /TD>
DoMzż Rz mićuywwooorekt psy/b>>za Ta/op>
DoMzż Rz mićuywwooorekt koty/b>>za Ta/op>
PoWśrektue
>za Ta/op>
Do jeywweomlopwgu>za Ta/op>
Do jeywweomlopwgu>za Ta/op>
Do jedjepwweomlopwgu>za Ta/op>
Do jedjepwweomlopwgu>za Ta/op>
PoRziea, pokokop>
>zaTa/op>
>zaTa/op>
>zaTa/op>
>zaTa/op>
zaTa/op>
>za me%op>
PoWśrtje h krsąop>
DoW poko h krsąegnlzejzo,y/b>>za0 m %op>
DoW poko h krsąekódia/b>>za0 m %op>
DoW poko h krsąegnlznt:y/b>>za0 m %op>
DoW poko h krsąekomt ty pr(ter.nt 3w 0 m %op>
DoW poko h krsąełaelin:Cz0 m %op>
PoWyżyejsa
DoOtswiązwo je0nesżyiwykupićuyełgoewyżyejsa>za Ta/op>
DoStoł, ka ji 10s aejscowu/b>>za Ta/op>
DoMzż Rzwyzeać dowyejdunegątenctę/b>>za Ta/op>
DoPesiłkiiwyda>za Ta/op>
DoWye>za Ta/op>
PoOdnosa bior=calaneop>
DoMzż Rzaeąębyctgćewisau:y/b>>za Ta/op>
DoMzż Rzaeąębyctgćewisańcrium/b>>za Ta/op>
DoMzż Rzaeąębyctgćewiusługekzatrózne.znh/b>>za Ta/op>
PoOchniea zogiatoop>
DoNaeejscowu ji 10ctkzyk/b>>za Ta/op>
DoNaeejscowu ji 10pmilęgn>za Ta/op>
Do jerodki a zogiatoczi 1/b>>za 4 kmop>
Do jectkzyka ji 1/b>>za 4 kmop>
Do jeszpitangczi 1/b>>za m kmop>
PoRehallbitacjnop>
DoWśrektuekdysóww kzae, , zr>jemdzśniss= w /TD>
DoUsu>zape=um ręgławupoe= wr>jekrrizśniss= w /TD>
DoStowe,/ są ró Rępneująccezabgo:iGb>>zaZabgo:i zinsszr>jebior=calanojbir>jeg zktórt prcie'br>jeruomls= adbyjegaegnrenjeruomls jeprowaiejegaeaży d. - gabgt 3r>jekowyejduneg= wr>jeuskwajeruomls= wr>je(rehallbitacja). -o>jeylienoekzrewe,ir>jefigystwcatss=. -o>jegabgt 3r>jefikowyr.napmi /TD>
DoUżye/ są ró Rępneującceurządzeu>zaKapsujeJet,Serańcrium,Sem
DoCenhrriczmnega 1 zabgo:yako>za.jp m PLN/TD>
PoSrt.gei zabawy0s aejscowuop>
DoDńciieli wczi 10pży zabawGb>>za Ta/op>
DoJi 10ejscow/ana adggu>za Ta/op>
Do jesłazosye,i ji 10boiowoedjGb>>zaojatw, kizr>jekzalyw, ki /TD>
Do jesłazosye,i ji 1Gb>>zaotołpryg=0nad0ss= /TD>
DoNaeejscowu ji 10skusyr.wa/b>>za Ta/op>
PoSrt.gei zabawy0wre
DoDo ZOOmiejczaZOO) miejscowości:KoZmilie
Do miauze dygionalnego, miejscowości:Kołobrzeg, m
PoIae,j cZarzż iść<ć (zosa aektu em)op>
DoŻ(g e,/ gdundowsurfg=0u/b>>za Ta/op>
DoWye>za Ta/op>
DoPłpwgu>za Ta/op>
DoŁoejsu>za Ta/op>
DoJaz torowowi m po ie>za Ta/op>
DoJaz tona ninyh kGb>>za Ta/op>
DoZerowgu>za Ta/op>
PoHdomelei usługkop>
>za0 m
Do drnterm dyhdom e,= w zi 1/b>>za/ km
Do jemtue,i obsługkami hniziówozi 1/b>>za/ km
Do jenersyc(nersotycu)czi 1/b>>za 4 kmop>
Do jekontum akoast:yowtl tyzi 1/b>>za/4 kmop>
PoKomuk.gocjnop>
Do jemtue,i PKP miejscowości:Kołoalin jKołobrzeg, wiji 10 m kmop>
Do jemtue,i PKS miejscowości:Kołoalin jKołobrzeg, wiji 10 m kmop>
Do jeywwoctguiiwzinojb(zorcu)cmiejscowości:Kołbarzeg, wiji 10 m kmop>
Do jemtue,i benno>zaBzywouj wiji 106 kmop>
Do jemtue,i z gaz na mpęs.opm (LPG)cmiejscowości:KoBzywouj wiji 106 kmop>
DoZraewn>zaTa/ /TD>
PoBezpi/kaskit jeodki ówotkónort.guop>
>za Ta/op>
Do jesłazosye,i gci wczi 10pirkg=0ee>za Ta/op>
Po"Zmily./amzwoły"pkraor=e
DoOdggu>za Ta/op>
DoMzż Rzprowaie<ć kss= (kss=y)iwowktuu azwoegi Gb>>za4 /TD>
DoMzż Rzprowaie<ć kss= (kss=y)iwowktuu gimnazjnegi Gb>>za4 PLN/TD>
DoZraewn>za Ta/op>
PoWcr lgduue.ęśoyloi wszcyetkon
DoOdggu>za Ta/op>
DoCenhrriczmnega sa djm Reae.pg=0ss ako>za0 kp m PLN/TD>
PoCenz oa poeyt 1 osottwcpwwez 1 djbębsp; 
DoCenhrriczmnega 1 ejscowZdeeyeko u,obeziwyżyejsa>za6kp m PLN/TD>
class=mel1>DoHouowss/ są rókzy stpłniejkasGb>>za Ta/op>
jeable cellpadding=0 cellspacing=1 border=0 width=100% style="background-color:#D4DEEC"> class=meg1 colspan=2>3arł./agnlzaogewe, biektu iop>
3rrowan=10 ab>wwA Ośrodek Rekreacyjnyjeb>>>Dlign=right>>
>Dlign=right>>
Dlign=right>
>Dlign=right>
>Dlign=right>
>osrodekaga@wp.pljeb>>
Dow:>ww:jeb>>
DonnekGb>>Dlign=right>
>Dlign=right>
adinng=0 cellspacing=0 solle="background:uolor:#D4DEEC"> 'rodekaga@wp.pl 3lass=whg1 c>Wępne /orerwonocjnop> DoIriz (opma.pneclass=mel1>Do-put type=hixt-aa m=shotrIri/amize= meass=cext-aalue=se""brp> DoNazejowoe(opma.pneclass=mel1>Do-put type=hixt-aa m=shotrNazejowoemize= meass=cext-aalue=se""brp> DoTnlznt: mtue,iearupGb>>class=mel1>Do-put type=hixt-aa m=shotrTnlznt: mize= meass=cext-aalue=se""brp> DoTnlznt: sotórwy>class=mel1>Do-put type=hixt-aa m=shotrKomorkaamize= meass=cext-aaalue=se""brp> DoE-il:>class=mel1>Do-put type=hixt-aa m=shotrEiltoamize= meass=cext-aalue=se""brp> DoCsow poeytyGb>>Doodl rput type=hixt-aa m=shotrte(aSrtCoamize=15eass=cext-aalue=se""b adje rput type=hixt-aa m=shotrte(aK=e DoLjkaba aeóbGb>>Dodzeław j e rput type=hixt-aa m=shotrtzeła (mmize=5eass=cext-aalue=se""b, wi wi wiieli w e rput type=hixt-aa m=shotrteli wcmize=6eass=cext-aalue=se""b rp> DoUwagkam pytguia/b>>Do e rxt-aaacyolspa=50erowa0 al m=shotrTgewcalue=se""brp>t-aaacy> rp> class=mel1>DoZrai mitaj wprowaiey./ana;/op>Dorput type=hi"e">ckbox"l m=sh"ai mitajvalig=se"Pi mitajcol">cked="e">cked DoWsamaocek 10bbieeazwa/b>>Dorput type=hi"xt-a"l m=sh"onty_ieeazekvalig=se""brbr> Darze="b'xt-align:leellnr.n>' Wyśj.porummuńcrz le>jebnter> <>< Phref=jaavascript" :ukuj(id6><)">ukuj(ia>< Phref=javascript:Zolsc(id6><)olicićuanejjm muop< Phref=javascript:Zostory.back()> <>jeban=1olle="bant:121px Verdana;'>xt-align:left;'>">Iścićaeyśatee>Zń: >< 124784b>an=1eb>je 569eight=201/td aimR> TABLE> < Phref=jahow=ser=canaledoguja> &n|bsp;27ekzntak opa(0| >href=?ltp://wwwasowyl target="_n>zasy nl topa(0| >href=?ltp:/s/adw:oszasy.pl(3 polubos za /oFBopa(0| >href=?ltp://adw:jeWslicwm cpwa HOGA.PL S.A. 19.j-1>Ś9TDpnter> < dp>
3480dth=100%" valign="tp> rg src=i/px.glanue_ite aif aldth=100% stight=5>348/t>jeb>>
") <